سخنرانی پروانه بهار در یوسی‌ال‌ای به مناسبت کتاب جدیدش

مدرسه فمینیستی: فایل شنیداری سخنرانی خانم پروانه بهار را می توانید در لینک زیر بشنوید:

http://soundcloud.com/feministschool/parvanehbahar