برای دختران «طاهره» و «فروغ»

گفتگوی منصوره شجاعی با نیلوفر بیضایی - 14 دی 1391

مدرسه فمینیستی: نمایش "چهره به چهره در آستانه فصلی سرد" به کارگردانی و نویسندگی نیلوفر بیضایی چندی پیش در آلمان برروی صحنه رفت. پرسش گری و پاسخ جویی در ذهن مخاطب یک اثر هنری اصیل، بی تردید پیامد تاثیری است که آن اثر ایجاد کرده است. نمایش اخیر نیلوفر بیضایی، همچون اثری زنانه و چالش برانگیز سوالاتی را پیش آورده که منصوره شجاعی در گفتگویی با وی آنها را مطرح ساخته است. حاصل این گفتگو را در زیر می خوانید:

 چرا طاهره قره العین؟

نیلوفر بیضایی: شخصیت، افکار و حضور اجتماعی طاهره قره العین از سالها پیش که شناختمش مرا تحت تاثیر قرار داده بود. زنی که در ایران پیش از مشروطه از حقوق زنان می گفت و در جامعه ای که جای زن در پستوی خانه بود و حضور کوتاه او بیرون از خانه، حضوری پنهان و پیچیده در چادر و روبنده بود، صدایش را بیگانه نباید می شنید و چهره اش دیده نباید می شد، هیچ حقی نداشت، مگر همسر کسی شدن و مادر کسانی بودن، در چنین دوران و زمانه ای زنی چون او در قالب یک فعال اجتماعی، رفرمیست دینی، شاعر، مروج برابری حقوقی زنان با مردان در جامعه ی ایران حضور پیدا کرد. بسیاری نام طاهره را شنیده اند و اکثرا تنها می دانند که او کشف حجاب کرد، اما اطلاعات دقیق تر در مورد زندگی و افکار او از مخاطب و افکار عمومی دریغ شده است. کسانی در این سالها تلاش کرده اند تا قطعات پازل زندگی و افکار طاهره را بیابند و در کنار هم بگذارند تا نوری بر وجوه بسیار و پنهان مانده ی شخصیت و افکار او بتابد. من این کسان و تلاشهایشان را دنبال کرده ام و برایم بسیار مهم بود که بتوانم پرتره ای از این زن کم نظیر و اولین پیشگام عملی آزادی زن در ایران را بروی صحنه ی تئاتر ببرم.

 آیا پیش از این نمایش، سراغی از طاهره بر صحنه تئاترایران و یا جهان داشتید ؟

بیضایی: اولین بار بیش از ده سال پیش بود که طرح تئاتری در مورد طاهره در ذهن من ریخته شد. جایی خوانده بودم که سارا برنارد یکی از مهمترین بازیگران زن قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم سالها پیش نمایشی در مورد طاهره قره العین به صحنه برده است. از خودم پرسیدم چگونه است که یک هنرمند اروپایی به اهمیت زنی چون طاهره واقف بوده اما در مملکت خود او حضورش اینچنین ناچیز انگاشته شده است. آیا مشکل تنها در تعصب اسلام گرایان افراطی است که گرایش طاهره به جنبش باب را بر نمی تابیدند یا اینکه این تعصب و پییشدواری و نادیده انگاشتن در "غیر اسلام گرایان غیر افراطی" نیز بگونه ای دیگر وجود داشته و دارد. هر چه هست بر این باور بوده و هستم که انسانهایی همچون طاهره که مرزهای زمان و مکان را در نوردیدند و بر ناخودآگاه جمعی ما ایرانیان تاثیر گذاشته اند، جایشان بر صحنه ی تئاتر است و در فیلم و تصویر و اصولا در آثار هنری. پرداختن به آنها یکی از دغدغه های من هنرمند است، چرا که من هنرمند نیز همواره باید از مرزهایی فراتر بروم، از مرزهای روزمرگی. یکی از نیازهای مهم من در پرداخت هنری گشودن مرزهاست. بهمین دلیل نیز آدمهایی که در مقابل امواج رایج زمان، در مقابل یکسان اندیشی ایستاده اند، برای اهل هنر جذابند. در مورد طاهره جدا از این جذابیتها برایم مهم بود که بتوانم از طریق تئاتر او را بشناسم و بشناسانم.

 دغدغه شما نسبت به شناختن و شناساندن قره العین برخاسته از