مناجات

سروده لینا زرون، ترجمه آزیتا قهرمان - 14 دی 1391

مدرسه فمینیستی: لینا زرون[1] یکی از شاعران معاصر مکزیک است. او تاکنون 12 کتاب شعر به چاپ رسانده و چندین جایزه شعر بین المللی به کتاب هایش تعلق گرفته است. «زرون» همچنین ژورنالیست، مترجم و فعال حقوق زنان است. در سال 2008 به او دکترای افتخاری از دانشگاه پرو اهدا شد. اشعار لینا زرون به بسیاری از زبان های دنیا از جمله انگلیسی، فرانسه، عربی، ترکی، آلمانی، پرتقالی، هلندی، ایتالیایی، مقدونی و... ترجمه شده است. یکی از سروده های این شاعر مکزیکی را با نام «مناجات» در زیر می خوانید:

مناجات *

متبرک باد نام زنانی که زهدانشان حافظ میوه هاست

و تمثیل زیبایی زیر پیش بند آشپزخانه امانت آنها

آنها که صورت هایشان را با دستمال های هر روزی پاک می کنند

و یاد گرفتند صدایشان را کمی بالاتر بیاورند

حتی اگر این صدا نیمی از تمام آن چیزی باشد که هست

متبرک باد زنانی که بر ناپاکی ها صلیب می کشند

و آینده با اشک های نامریی آنها آبیاری خواهد شد

آنان که آب ها از آنها مطهر است

زنانی که امواج عشق های تار و مار را در رودخانه ی زمان جاری می کنند

متبرک باد تمام زن هایی که عاشق اند

ساحران تاریکی

کسانی که آتش را با بدنی دیگر در یگانگی قسمت کرده اند

زیر پوستی مقدس و وقف شده

متبرک باد آنهایی که فریادشان ابراز قلبی آنهاست

آنان که گوش می دهند و آنها که خود شنیده می شوند

حتی آنان که در سکوت شان شور و شوقی حقیقی است

نجات یافتگان سوگوار از آب های راکد و خاموش

متبرک باد آنانکه که ظاهرا آشیانه ای تهی دارند

بازماندگانی که هرشب از موطن خود سفر می کنند

متبرک باد آنها که توفانی اند؛ رودخانه های لبریز و در حال انفجار

آنان که برچسب دیوانگی؛ انگ بدنام رویشان خورده است

زنان رها شده؛ فمینیست ها

کسانی که قادرند باد را در یک نگاه در هم بپیچند

متبرک باد نام ِ زنان در هم شکسته و ویران

متبرک باد تمامی ما. این زهدان عظیم کیهانی

پانوشت:

[1] Lina Zeron