دستگیری ۱۰۹۸ زن به اتهام بدحجابی در تهران در دو ماه گذشته

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از اداره اطلاع رساني فرماندهي انتظامي استان تهران، سردار عليرضا اكبرشاهي (فرمانده انتظامي استان تهران) گفت پليس استان تهران در راستاي طرح ارتقای امنیت اجتماعی، برخورد خود با مقوله‌هاي مزاحمان نواميس، بدحجابي، مزاحمت خياباني، اوباشگري مجالس لهو و لعب، زنان خياباني، فساد و فحشا را تشديد كرده است.

بنابراين گزارش در طول اين طرح تعداد يك هزار و 98 نفر از زنان بدحجاب، دستگير شدند و از اين تعداد 954 نفر با اخذ تعهد كتبي آزاد و تعداد 114 نفر نيز با تشكيل پرونده تحويل مراجع قضايي شدند.

تعداد 83 نفر در خصوص در برپايي مجالس لهو و لهب دستگير شدند كه از اين تعداد 36 نفر با اخذ تعهد كتبي آزاد و 47 نفر نيز با تشكيل پرونده تحويل مراجع قضايي شدند، همچنين تعداد يك باب تالار پذيرايي نيز در اين خصوص پلمب شد.

در طول اجراي اين طرح 197 نفر از زنان خياباني و دايركنندگان مراكز و خانه‌هاي فساد كه همواره از زمينه سازان بسترهاي ايجاد جرم هستند، دستگير و همگي آنان با تشكيل پرونده تحويل مراجع قضايي شدند.