سخنرانی شیرین عبادی در گشایش همایش جهانی رسانه‌ها

موضوع کنفرانس سه روزه‌ی "همایش جهانی رسانه‌ها"، نقش مطبوعات در جلوگیری از بحران و جنگ است. این همایش با حضور حدود ۸۰۰ نماینده‌ی رسانه‌‌های جهانی امروز گشایش یافت و خانم شیرین عبادی میهمان ویژه‌‌ی این اجلاس بود.

اریک بترمان، مدیرعامل شبکه‌ی تلویزیونی، رادیویی و اینترنتی دویچه وله در نطق گشایشی خود پیرامون وظایف این همایش گفت: «نقش خبرنگاری و رسانه‌ها را باید به بحث گذاشت و تعریف کرد. همین کار را نیز باید در موضوع‌هایی چون پیشگیری از مناقشات، صلح‌پروری، راهبری دولت و نیز در مورد حقوق بشر، جامعه‌ی مدنی، انتقال ارزش‌ها، آموزش و توسعه انجام داد.»

 حقوق بشر بالاتر از قانون اساسی هر کشوری است

میهمان ویژ‌ه‌ی این همایش خانم شیرین عبادی، برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل بود. این بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر ایران در سخنان خود، خبرنگاران را همکاران خوب مدافعان حقوق بشر نامید، زیرا بدون حضور آنها نقض حقوق بشر هرگز افشا نخواهد شد. از اینرو آزادی بیان یکی از اصول اولیه‌ی حقوق بشر و جزو مبانی دمکراسی است.

خانم عبادی در سخنرانی خود از جمله تصریح کرد: «تا ملتی در بیان عقاید خود آزاد نباشد، دمکراسی معنا و مفهومی ندارد. دمکراسی چارچوبی دارد که از آن نباید تخطی کرد. فراموش نکنیم که بسیاری از دیکتاتورهای جهان در ابتدا با دمکراسی به قدرت رسیدند، اما چون چارچوب آن را رعایت نکردند، تاریخ از آنها به بدی یاد می‌کند. چارچوب دمکراسی ضوابط حقوق بشر است. یعنی اکثریتی که به قدرت می‌رسد، حق ندارد هر طور که بخواهد عمل کند. اینکه، نیمی از افراد جامعه، یعنی زنان را نادیده بگیرد؛ حق ندارد حقوق اقلیت‌ها را تضییع کند؛ حق ندارد آزادی بیان و اندیشه را محدود کند؛ و از همه مهم‌تر، حق ندارد با تصویب قوانین، نقض حقوق بشر را توجیه کند. فراموش نکنیم: حقوق بشر بالاتر از قوانین داخلی و حتا بالاتر از قانون اساسی هر کشوری است.»

 رسانه‌ها و امکان‌های مقابله با سانسور

رادیو دویچه وله به بهانه آغاز به کار این همایش، در ارتباط با طرح مسئله سانسور رسانه ها، بویژه در حوزه زنان، مصاحبه ای با خانم‌ها شیرین عبادی، نرگس محمدی و ثریا عزیزپناه ترتیب داده است.