کتاب «یادها» اثر ویدا حاجبی تبریزی

مدرسه فمینیستی: کتاب «یادها»، اثر ویدا حاجبی تبریزی است که در سال 1389 توسط چاپخانه مرتضوی در کلن منتشر و انتشارات فروغ در آلمان پخش آن را بر عهده داشته است.

فایل پی. دی. اف. متن کامل کتاب «یادها» با ویرایش جدید را نویسنده محترم آن خانم ویدا حاجبی تبریزی سخاوتمندانه در اختیار مدرسه فمینیستی قرار داده است تا آن را با مخاطبان مدرسه سهیم شویم. با تشکر فراوان از ایشان، فایل پی دی اف کتاب را در زیر منتشر می کنیم:

کتاب «یادها»، اثر ویدا حاجبی تبریزی
٠ایل پی دی ا٠متن کامل کتاب «یادها»، اثر ویدا حاجبی تبریزی