انتقاد 6 زن پژوهشگر و حقوقدان به لایحه جدید گذرنامه / ویدئو گزارش از: نوشین احمدی خراسانی

مدرسه فمینیستی: ویدئو گزارش «نگو، نخند، سفر نرو....» در اعتراض به لایحه جدید گذرنامه توسط نوشین احمدی خراسانی تهیه شده است. در لایحه جدید گذرنامه که خشم فعالان جنبش زنان را برانگیختته، صدور گذرنامه برای زنان مجرد زیر چهل سال مشروط به اجازه پدر یا محاکم شرع شده است. در این ویدئوگزارش درباره این لایحه با شهلا اعزازی، فریده غیرت، مینو مرتاضی، گیتی پورفاضل، نیره توکلی و ناهید توسلی، به گفتگو نشسته ایم.

این ویدئو گزارش را می توانید از طریق لینک زیر مشاهده کنید:

انتقاد 6 زن پژوهشگر و وکیل دادگستری به لایحه جدید گذرنامه