طرحی از تورج صابری وند / در اعتراض به لایحه جدید گذرنامه و ایجاد محدودیت برای خروج زنان از کشور

مدرسه فمینیستی: امروز 24 دی ماه 1391، در کمیسیون امنیت مجلس تصویب شد: به زنان مجرد بالای 18 سال گذرنامه می دهند ولی هنگام خروج از کشور باید اجازه پدر را داشته باشند!! به همین بهانه طرحی از تورج صابری وند در اعتراض به لایحه جدید گذرنامه را در زیر منتشر می کنیم:

لازم به ذکر است کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با توجه به اعتراضات گسترده نسبت به لایحه جدید گذرنامه، تلاش کرده است تا با تغییرات ظاهری در ماده 15 لایحه جدید گذرنامه، همچنان زنان مجرد را از حق طبیعی خود برای ورود و خروج آزادانه از کشور، محروم سازد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در جلسه عصر امروز خود بررسی لایحه گذرنامه را به اتمام رسانده است و سیدحسین نقوی حسینی یکی از اعضای این کمیسیون گفته است: مطابق ماده 15 این لایحه که به تصویب کمیسیون رسید تمامی اشخاصی که 18 سال تمام داشته باشند، می‌توانند تقاضای گذرنامه کنند. وی در ادامه افزوده: زنان مجرد بالای 18 سال برای خروج از کشور باید اذن ولی را داشته باشند ولی منعی برای دریافت گذرنامه ندارند.

وی همچنین گفته است: در این جلسه مصوب شد در صورتی که موانع صدور گذرنامه بعد از صدور حادث شود یا کسانی که به موجب ماده 15 این قانون صدور گذرنامه‌شان موکل به اجازه آنان است از اجازه خود عدول کنند از خروج دارنده گذرنامه جلوگیری و گذرنامه وی تا رفع مانع ضبط می‌شود.

بنابراین به نظر می رسد، به رغم اعتراضات گسترده و نیز تذکرات کارشناسانه ای که چنین قانونی را مخالف قانون اساسی می داند، اعضای کمیسیون امنیت مجلس با تغییراتی ظاهری در لایحه، همچنان پیگیر قانونی کردن محدودیت برای زنان مجرد هنگام خروج از کشور هستند.