به مناسبت روز جهانی زن: گفتگو با آن سه زن / ویدئو گزارش از: نوشین احمدی خراسانی

مدرسه فمینیستی: این ویدئو گزارش، گفتگوی نوشین احمدی خراسانی با سه تن از فعالان حقوق زنان، مهرانگیز کار، شیرین عبادی و شهلا لاهیجی، به مناسبت 8 مارس، روز جهانی زن است. این گفتگوها در سال 1379 خورشیدی ، در تهران انجام گرفته و در مراسم 8 مارس همان سال به نمایش درآمده و امروز به مناسبت 8 مارس 1391، این ویدئو گزارش به صورت عمومی تر در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

http://www.youtube.com/watch?v=YmMZWAY_gZQ&list=UUlINvufqseGe_VCpdFfPdVg&index=1