مقاله «آن اندام جنسی که یک اندام نیست» / لوس ایریگاری / ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده

مدرسه فمینستی: در زیر فایل پی دی اف مقاله «آن اندام جنسی که یک اندام نیست» منتشر می شود. این مقاله که توسط لوس ایریگاری نوشته و توسط نیکو سرخوش و افشین جهاندیده ترجمه شده، پیشتر در کتاب «متن هایي برگزيده مدرنيسم تا پست مدرنيسم» که توسط نشر نی منتشر شده بود، به چاپ رسیده است. اما از آنجایی که این مقاله در چاپ جدید کتاب حذف شده است، فایل پی دی اف این مقاله را که از چاپ های اولیه کتاب اسکن شده، برای علاقه مندان در ادامه منتشر می کنیم:

مقاله «آن اندام جنسی که یک اندام نیست»