زنان مقاوم، نماد مبارزات میدان تقسیم استانبول... / اکرم خیرخواه

مدرسه فمینیستی: با آغاز مقاومت مدنی مردم ترکیه در مقابل دولت که درصدد اجرای طرح تخریب پارک گزی استانبول و تبدیل آن به مجتمع تجاری بود هر روز تصاویری از این مقاومت ها منتشر شده اما در این میان آنچه بیش از سایر تصاویر توجه ها را به خود جلب کرده و به نوعی تبدیل به سمبل هایی از پارک گزی شده، تصاویر زنانی است که در مقابل پلیس و ماشین های آب پاش و گاز اشک آور آنها ایستادگی کرده اند. به گزارش خبرگزاری های ترکیه نمادهای روزهای اول، چهارم و پنجم مبارزات پارک گزی زنان بوده اند.

روز اول، این زن قرمز پوش به سمبلی از مقاومت تبدیل شد. این عکس را خبرنگار رویترز در اولین ساعات آغاز حمله پلیس به تحصن کنندگان مخابره کرد که بلافاصله مورد توجه رسانه ها قرار گرفت.

روز چهارم با عکسی از عکاس مجله مستقل اینترنتی "تی 24" زنی دیگر تبدیل به پدیده پارک گزی و میدان تقسیم شد. این زن سیاه پوش بی هیچ واکنشی با دستانی باز در مقابل ماشین آب پاش پلیس ترکیه ایستاده و این ایستادگی آنقدر ادامه یافت تا در نهایت آنگونه که در تصویر می بینید او را از صحنه خارج کردند.

روز پنجم نیز عکس این زن که توسط فعالین اجتماعی گرفته شده به سمبل مقاومت تبدیل شد.