مجلس هفتم به نامه اعتراضي وكلا درباره طرح امنيت اجتماعي پاسخ نداد

حدود 40 نفر از وکلا و حقوقدانان دراعتراض به روند غیر قانونی طرح امنیت اجتماعی بویژه در برخورد با زنان صورت گرفته، به مجلس نامه اي ارسال كرده بودند و با وجود پيگيري وكلا این نامه همچنان بی پاسخ مانده است.

حدود 5 ماه پیش،در تاریخ 24 دی ماه سال 1386 جمعی از وکلای دادگستری،در حرکتی خودجوش، در اعتراضی کاملا حقوقی و قانونی،طی نامه ای به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی که مسئول رسیدگی به شکایات مردم از طرز کار سه قوه است،خواستار رسیدگی به روند غیر قانونی شکل گیری طرح موسوم به ارتقای امنیت اجتماعی و بویژه چهره زمستانی آن و مقابله با پوشیدن چکمه با عنوان "تبرج" توسط زنان شدند.

از آن تاریخ تا کنون،علی رغم پیگیریهای مداوم نگارندگان نامه و البته شنیدن وعده های بی نتیجه، هیچ گونه پاسخ حقوقی از سوی نمایندگان این کمیسیون دریافت نشده است.

این در حالی است که طبق نص صریح اصل 90 قانون اساسی،قوه مجریه موظف است در مدت متناسب ،نتیجه را اعلام كند که به نظر وكلا مدت متناسب،عرفا زمانی بسیار کمتر از مدت زمان فوق است.

با وجود تمام کاستیهایی که کمیسیون اصل 90 مجلس هفتم در ارایه پاسخ به این جمع از حقوقدانان کشور داشته ، همچنان در انتظار پاسخ کاملا حقوقی و قانونی کمیسیون مزبورهستند.