تلاشی اندک برای رهایی / ترجمه پروین بختیارنژاد

مدرسه فمینیستی:گروه اسلامگرای بوکو حرام ماه گذشته با حمله به یک مدرسه راهنمایی دخترانه در روستای پیبوک در ایالت بورنو در نیجریه، 200 دختر دانش آموز را ربود و تمام این دانش آموزان را که در حال امتحان دادن بودند، با کامیون‌، به طرف نوار مرزی با کامرون منتقل کرد. مطلب زیر ترجمه ای است از مقاله ای در همین رابطه در روزنامه لوموند که توسط پروین بختیارنژاد به فارسی برگردانده شده است:

عده ای از زنان نیجریه ای در روز سوم ماه می (13 اردیبهشت ماه 1393) تجمعی در شهر لاگوس برگزار کردند و در آن تجمع اعتراض خود را به ربودن 276 دانش آموز دختر توسط گروه نظامی «بوکو حرام» اعلام کردند.
گروه بوکو حرام، یک جمعیت اسلامگراست که خواهان حکومت اسلامی، اجرای قوانین شریعت و تعطیلی مدارس است. آنها از سال 2002 این گروه تروریستی را تاسیس کرده اند و با هر گونه تشکیل موسسه، شرکت، مدرسه و هر آنچه که شکل غربی داشته باشد، مخالفند و مرتبا به ادرات، موسسات دولتی، بخصوص مدارس دخترانه حمله می کنند و نیز به غارت اموال عمومی می پردازند. حمله آنها به این خوابگاه دبیرستان دخترانه نیز در پی دیگر اقدامات آنهاست.

زنان معترض در راهپیمایی روز سوم می، مادران دخترانی بودند که در روز 14 آوریل از خوابگاه مدرسه خود در شهر «شیبک» در شمال شرقی کشور نیجریه، ربوده و فقط 53 نفر از آنان آزاد شده اند.
مادران دختران ربوده شده در این گردهمایی اعلام کرده اند که جنبش خود را ادامه خواهند داد و به همه کسانی که اتوریته نظامی و سیاسی را در آن کشور در دست دارند، اعلام نموده اند که همه توان خود را برای آزاد کردن دختران، بکار خواهند گرفت.

در حال حاضر پلیس نیجریه تحت انتقادات مکرر خانواده های دختران جوان ربوده شده است.

این زنان اعلام کرده اند که مردان نظامی گروه بوکو حرام، دختران ربوده شده را به داخل کامیونی هدایت کرده اند و با خود به بیشه زاری برده اند و سپس سربازانشان بطرف آنها تیراندازی کرده اند.

این زنان طی یک راهپیمایی 4 ساعته اظهار نموده اند که ما بر این باوریم که تلاش ارتش و دولت به منظور نجات دخترانی که ربوده شده اند و در جایی از یک جنگل تاریک جای داده شده اند، بسیار کم و یا می توان گفت هیچ است.