همایشی درباره تهران: نگاهی از منظر جامعه شناسی تا نشانه شناسی در سینما و اجتماع

عاطفه گرگین - 14 خرداد 1393

مدرسه فمینیستی: در روزهای 16، 17، 23 و 24 ماه می (اردیبهشت - خرداد 1393) همایش فرهنگی هنری با عنوان «تهران، تصویرهای یک شهر» در موزه معماری پاریس برگزار شد. این همایش به ابتکار خانم عسل باقری نشانه شناس در سینما و پژوهشگر و با هم کاری خانم کاترین داوید[1]، رئیس موزه ناسیونال هنر مدرن در مرکز فرهنگی «ژرژ پمپیدو» برگزار شد. خانم کاترین داوید در شب آخر کنفرانس با حضور دیگر هنرمندان ایرانی فرانسوی درباره هنرمندان معاصر صحبت کردند و درباره هنر مدرن با حاضرین به گفتگو نشستند.

در این همایش چهار روزه، تعداد قابل توجه ای از خانم های جامعه شناس و متخصص هنر و سینما شرکت داشتند. در این نشست علمی کار شناسان از نگاه های علمی و هنری به فراز و نشیب های زندگی در تهران به عنوان یک کلانشهر پرداختند. نگارنده این کلمات تنها به عنوان یک شنونده و دوستدار سوژهای مطرح شده در این همایش، دو روز در این نشست پربار حضور داشت و نگاه و برداشت خود را نقل می کند.

نشانه شناسی در سینما: می گویند یکی از ابزارهای مناسب برای تحلیل متون سینمایی در قالبی فراتر از نگاه صرف زیبایی شناسانه، به کار گیری روش نشانه شناسی است. فردیناندو سوسو، زبان شناس سوئیسی پایه گذار این علم است و نشانه شناسی را علم برسی حیات نشانه ها در بافت اجتماعی می داند. رولان بارت، پیر پائولو پازولینی، امبرتو اکو و تعداد دیگر از متفکرین تلاش بسیار برای گسترش این علم کرده اند. امبرتو اکو، نویسنده و متفکر، نشانه شناسی را تمامی آن چیزهایی می داند که بر پایه ی قراردادی اجتماعی و از پیش نهاده، چیزی را به جای چیز دیگر معرفی می کند. بدین معنی که مفهومی به جای مفهوم دیگر به کار گرفته می شود و نشانه ها دارای سویه اجتماعی اند و...

تم روز دوم کنفرانس: تهران و زنان

تم روز دوم کنفرانس ــ تهران زنان ــ و یا تهران و زنان، خالی از لطف نبود. تعدادی از زنان جامعه شناس و محقق ایرانی به دعوت برگزارکنندگان این همایش گرد آمده بودند تا درباره نشانه های مثبت و منفی به بیان واقعیت ها اجتماعی با تمام خصوصیات ویژه ای که آن را از دیگر وقایع مشخص می کند بپردازند.

ماهیت شهری و مسائل و مشکلات مربوط به شهر و شهروندان مورد بررسی قرار گرفت و گفته شد که افراد از مرحله شناخت اشیاء به مرحله شناخت خود و آگاهی از جایگاه شان می رسند. در این کنفرانس به شهر تهران و معرفی بیشتر آن به فرانسویان ایران دوست پرداخته شد. سینمای ایران؛ مسئله مسکن، مسئله زنان و نقش زنان در فضاهای شهری موضوع هایی بودند که در سخن، فیلم و پرسش و پاسخ مورد توجه حاضرین بود. در این کنفرانس جامعه شناسان حاضر از جمله خانم آزاده کیان استاد دانشگاه و گردانده نشست ــ تهران و زنان ــ آقای ابراهیم مختاری، کارگردان سینما، خانم رخشان بنی اعتماد، کارگردان سینما، خانم نسرین سراجی استاد دانشگاه و رئیس مدرسه معماری پاریس و آکادمی هنرهای زیبای وین، مسرت امیرابراهیمی، پژوهشگر، عسل باقری، نشانه شناس سینما و استاد دانشگاه، مینا سعیدی شهروز، کارگردان سینما و استاد دانشگاه و تعداد دیگری از خانم های جامعه شناس و فیلم ساز و هنرمند و هنرپیشه شرکت داشتند و به علل و عوامل وضعیت ناهنجار گذشته و اوضاع کنونی جوامع در حال رشد خصوصا ایران پرداختند و درباره جامعه مدن