بيانيه سازمان ادوار تحكيم وحدت درباره 22 خرداد، روز همبستگي زنان

ادوارنیوز کمیته زنان سازمان دانش آموختگان ایران با صدور بیانیه ای ضمن گرامیداشت سالروز 22 خرداد روز همبستگی زنان، 22 خردادرا نمايشي از همگرايي جنبش زنان و جنبش دانشجويي ارزیابی کرده است:

22 خرداد در تاريخ مبارزه جنبش زنان ايران ريشه در يك قرن تلاش و فعاليت مدني گروه‌هاي مختلف زنان از مشروطه تا دوران معاصر دارد. با اين حال اهميت 22 خرداد در جنبش زنان اين است كه اين روز را تمركز خواسته گروه هاي مختلف زنان از سال 84 به بعد شكل داد. به اين ترتيب اين حركت تلاشي تازه براي تاريخ سازي و روايت تازه‌اي از فعاليت زنان ايران به شمار مي‌آيد كه سازندگان آن را نسل جديد فعالان زن در ايران تشكيل مي دهند.

مراسم 22 خرداد كه با هدف نمايش اعتراض زنان به قوانين تبعيض آميز از سال 84 مقابل دانشگاه تهران آغاز شد، سال بعد در قالب يك تجمع خياباني و با هدف مطرح كردن خواسته حقوقي زنان در عرصه عمومي تهران تداوم يافت.
اما آنچه در 22 خرداد سال 85 بر فعالان جنبش زنان گذشت، نمايشي بود از عدم امكان طرح خواسته زنان در عرصه هاي عمومي. آنچه پس از سركوب تجمع مسالمت آميز زنان در ميدان هفت تير ، طي دو سال گذشته در قالب برخوردهاي تند متفاوت از جانب حاكميت با فعالان اين جنبش ادامه يافت؛ از بازداشت گرفته تا ارايه حكم هاي تعليقي و تعزيري براي كنشگران اين جنبش اجتماعي.

22 خرداد در هر صورت نشانگر تلاش زنان براي ورود به عرصه عمومي از سويي و تمركز بر خواسته از جهتي ديگر است. چنانچه زنان طيف هاي مختلف اين بار در نقطه مشتركي بر اصل تغيير قوانين عليه زنان تاكيد كردند و بعد ها هم حركت‌هاي متمركز و منسجمي براي پيش برد اين اهداف در اين جنبش شكل گرفت.

اما از جهتي ديگر 22 خرداد به ويژه در سال 85 و تجمع زنان در ميدان هفت تير به گونه‌اي روايتي بود از همگرايي فعالان جنبش هاي اجتماعي در ايران بود. آنچه پيش از اين تنها با اعلام حمايت جنبشي از جنبش ديگر شفاهي يا در نوشتاري به ثبت مي‌رسيد اين بار در جرياني واقعي و با حضور يافتن اعضاي جنبش‌هاي مختلف اجتماعي صورت گرفت.

به گونه‌اي كه فعالان جنبش دانشجويي در اين روز همراه و همگام با تقاضاي مدني زنان به ميدان هفت تير آمدند و پابه پاي زنان در اين تجمع شركت كردند. اعضای ارشد سازمان دانش آموختگان ایران همچون مهندس موسوی خوئینی دبیر کل سابق سازمان و سمیرا صدری عضو شورای سیاستگذاری سازمان در جريان شركت در تجمع 22 خرداد بازداشت شده و دبیرکل سابق سازمان ماهها به همين دليل در زندان بسر برد . با وجود چنین فشارهایی سازمان دانش آموختگان ایران همواره از حقوق مدنی شهروندان اعم از حق برگزاری تجمع مسالمت آمیز و همچنین لزوم ایجاد حقوق برابر برای زنان و مردان دفاع كرده است.

البته در تجمع 22 خرداد علاوه بر حضور كنشگران جنبش دانشجويي اين بار برخي فعالان جنبش كارگري نيز به جمع فعالان زن در ميدان هفت تير پيوستند تا روايت شفاهي حضور و حمايت جنبش‌ها از يكديگر اين بار به جرياني واقعي و همراه با حضور تبديل شود.

اين حركت نويد بخش تازه اي در جهت همگرايي جنبش هاي اجتماعي در كشور به شمار مي‌آيد . حركتي كه پيش از اين نظيرش چندان به چشم نمي‌خورد.

با اين همه مروري بر تداوم فعاليت كنشگران جامعه مدني ايران به ويژه در حوزه پيشبرد مطالبات حقوقي زنان نشانگر