کمپین پنج روزه کانون شهروندی زنان: «سلفی های نه به خشونت علیه زنان»

کانون شهروندی زنان، کمپینی پنج روزه را با نام «سلفی های نه به خشونت علیه زنان» به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان راه اندازه کرد که لینک برخی از مطالب و عکس های این کمپین پنج روزه را در زیر می بیند:

زن ستیزان مجلس، آمران خشونت علیه زنان / نوشین احمدی خراسانی

نه به خشونت / گوهر عشقی

طرح حجاب و عفاف = خشونت علیه زنان / نرگس محمدی

آرزو می کنیم هرگز کسی علیه زنان، خشونتی روا ندارد / نسرین ستوده

چه کسانی از خشونت علیه زنان سود می برند / طلعت تقی نیا

عدم جرم انگاری خشونت خانگی / شیما قوشه

قوانین خشونت آمیز و ضدزن ملغا باید گردد / صبا شعردوست

نه به خشونت خانگی، سیاسی، قانونی / آمنه رضایی

نه به خشونت و نه به خشونت گران / رضا خندان

نه به خشونت علیه زنان / پروین ضرابی

خشونت علیه زنان را متوقف کنید / فخری شادفر

به خشونت علیه زنان پایان دهید / فرزانه جلالی

نه به بازتولید خشونت علیه زنان / بهروز علوی

نه به خشونت علیه زنان / مریم شربتدار قدس

نه به خشونت علیه زنان / معصومه دهقان

نه به خشونت علیه زنان / معصومه عنایت پور

و....

جای خالی «مهدیه گلرو» در سلفی های «نه به خشونت علیه زنان»

بیانیه کانون شهروندی زنان به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

مهرماه سال جاری اسیدپاشی های زنجیره ای در اصفهان که شکلی عریان از خشونت علیه زنان بود، باعث نگرانی و اعتراض گسترده زنان و مردان شد. شاید این برای نخستین بار