ویدئو گزارش: دیدار و گفتگوی اعضای کانون شهروندی زنان با زنان کارگر در کارگاه تولیدی پوشاک

به مناسبت روز جهانی کارگر - 9 اردیبهشت 1394

ویدئو گزارش «دیدار و گفتگوی اعضای کانون شهروندی زنان با زنان کارگر در کارگاه تولیدی پوشاک» را که به مناسبت روز جهانی کارگر توسط کانون شهروندی زنان تهیه شده در لینک زیر می توانید مشاهده کنید:

https://www.facebook.com/women.citizenship.center/videos/vb.744037362324247/870835112977804/?type=2&theater