شرکت «کانون شهروندی زنان» در نمایشگاه «زن را سخن از نوع دیگریست» در دانشگاه تهران / آمنه رضایی

کانون شهروندی زنان: امروز، 28 اردیبهشت ماه 1394، کانون شهروندی زنان با حضور در نمایشگاه سازمانهای مردم نهاد NGO) ها) و نشریات فعال حوزه زنان که در دانشگاه تهران با عنوان «زن را سخن از نوع دیگریست» برگزار شد، به تبیین برنامه ها و اهداف خود در حوزه حقوق شهروندی زنان پرداخت.

این برنامه که توسط انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده های حقوق و علوم سیاسی؛ ادبیات و علوم انسانی؛ داروسازی و فنی دانشگاه تهران برگزار شده بود فرصتی فراهم آمد که اعضای کانون شهروندی زنان در کنار تشکل های دیگر در نشستی صمیمانه با تعدادی از دانشجویان دانشگاه تهران علاوه بر تبیین اهداف و برنامه های خود به موضوعاتی چون حقوق زنان؛ حقوق شهروندی و مشارکت اجتماعی زنان؛ بررسی کارگاه های آموزشی مربوط به حوزه زن و خانواده بپردازد که با استقبال دانشجویان رشته های مختلف مواجه شد و گفتگوهای مفیدی همراه با بحث و نقد بررسی مسایل مربوط به زنان فراهم شد.

دانشجویان با دیدگاه های مختلف خود هر کدام نظرات خود را مطرح کردند و اعضای کانون شهروندی زنان نیز به سوالات مطرح شده از سوی آنان پاسخ دادند. در نهایت اعضای انجمن اسلامی خواستار ادامه ارتباط مستمر تشکل های مدنی زنان از جمله کانون شهروندی زنان با انجمن های دانشجویی شدند.