چگونه از وقوع تجاوز جلوگیری کنیم؟

ترجمه و تنظیم فریناز فهزادی - 29 تیر 1394

مدرسه فمینیستی: تجاوز جنسی (rape)، نزدیکیِ جنسی با فردی، بدون رضایت اوست. تجاوز جنسی در حقیقت تنها یک حمله فیزیکی و جنسی به قربانی نیست، بلکه در عین حال حمله معنوی و حمله به شان انسان است که در آن قربانی از حق خود محروم می شود و این خشونت، هر چند همیشه منجر به قتل نشود، ولی عموماً تهدید به قتل را به همراه دارد. در این میان نزدیکی فرد بالغ با افراد کم سن و سال و کودکان، حتی اگر با رضایت آنها باشد، تجاوز محسوب می شود.[1]

بهترین راه برای جلوگیری از تجاوز، افزایش سطح آگاهی و آموزش تمام اقشار جامعه و آگاهی بخشی به هر دو جنس است تا احترام و یاری رساندن به هم نوع را بیاموزند. همچنین آموزش و آگاهی در جان به در بردن از موقعیت های خطرناک بسیار موثر است. به خصوص همواره باید کودکان را به نحوی آموزش داد که بتوانند مواقع پرخطر را شناسایی کرده و از خود دفاع کنند؛ و در مواردی که مورد سوء استفاده قرار گرفتند، بتوانند به آشنایان و افراد بزرگ تری که به آنان اطمینان دارند، موضوع را در میان بگذارند.

لیکن همواره به خاطر داشته باشید هنگامی که تجاوز به وقوع پیوست، مقصر تمام و کمال این عمل، فرد متجاوز است و قربانی کاملاً از گناه و تقصیر مبرا است.

باید دانست که بهترین راه برای امنیت زنان در جامعه، فرهنگی است که آن ها خود در مقابل یکدیگر در پیش گرفته اند؛ مشهود است که هر مردی از یک زن زاده می شود و عموما در دامان او پرورش می یابد، بنابراین وظیفه ی زنان یک جامعه است تا پسران و مردانی مسئولیت پذیری بار بیاورند که به زنان احترام می گذارند و به این ترتیب جامعه را به سمت احترام و ارزش گذاری به جنس مونث – به عنوان جنسی برابر با جنس مذکر – سوق دهند.

یکی از نمونه های فرهنگی ناپسند، وجود "جک های جنسی" است که در بین نوجوانان به خصوص پسران رواج دارد و در آن، قسمت هایی از بدن زنان مورد تمسخر قرار گرفته و مسئله ی تجاوز را تاحدی خنده دار و بی اهمیت جلوه می دهد. بنابراین بهترین راهکار، اجتناب از پخش این گونه جک ها در جامعه است.

مسئله ی دیگر تجاوز به جنس مذکر است که با وجود شیوع کمتر، اما وجود دارد؛ این تفکر که "اساسا مردان مورد تجاوز قرار نمی گیرند" باعث شده است تا مردان قربانی در ابراز این موضوع بسیار خجالت زده و ناتوان بمانند.

در هنگام دادن دستور العمل هایی به دختران و زنان جهت محافظت از خود، گاهی این دیدگاه پیش می آید که پیشگیری از تجاوز تماماً به "برخورد صحیح و رفتار مناسب آنان" وابسته است و اینکه این "کوتاهی آن ها" است که زمینه حمله ی فرد متجاوز را فراهم می کند؛ قطعا این دیدگاه به هیچ عنوان درست و مورد قبول نیست و باید هدف از این توصیه ها، صرفا جهت توانمندسازی زنان در برخورد با موقعیت های خطرناک باشد و نه مقصر جلوه دادن آنها.

در ادامه چند نکته ی کاربردی برای محافظت از خود و دیگران از وقوع احتمالی تجاوز را متذکر می شویم:

 در ابتدا و قبل از هرگونه تلاش برای پیشگیری از هتک حرمت، باید بپذیرید که اگر مورد تجاوز قرار گرفتید، این خطا 100% از جانب فرد خاطی ، یعنی متجاوز بوده و هر کاری از جانب شما و هر آنچه پوشیده اید و یا گفته اید، ابداً دلیل حمله و تجاوز به شما نیست.

 هیچ مکانی حتی خانه و ماشین شخصیتان امن نیست! در موارد زیادی دیده شده که فرد متجاوز به فاصله ی اندکی از این دو مکان،