توافق هسته ای و اولویت به حقوق شهروندی

فاطمه فرهنگ خواه - 2 مرداد 1394

مدرسه فمینیستی: مطلب حاضر به قلم فاطمه فرهنگ خواه را که به مناسبت خبر دستیابی به توافق هسته ای به نگارش درآمده است در ادامه می خوانید:

برای آنان که زندگی نازیسته خود را در راه انرژی هسته ای باختند.

مدت ها است که ما ایرانیان مصداق واقعی این شعر حافظ هستیم:
 نمی‌بینم نشاط عیش در کس / نه درمان دلی نه درد دینی
 درون‌ها تیره شد باشد که از غیب / چراغی بر کند خلوت‌نشینی
 نه حافظ را حضور درس خلوت / نه دانشمند را عین‌الیقینی

سالهاست که ملت ایران امیدوارانه و صبورانه زندگی را در انتظار بهار به سر می برند، به امید این که از پس سختی ها، گشایش است. به این امید که این بهارانه، در فصل تابستان، با کلید تدبیر مسئولین به نفع منافع ملی به بار نشیند و افق های بسته و ابرو درهم کشیده، با ما از سر آشتی درآیند.

خبر دستیابی به یک توافق جامع بر سر پرونده هسته ای ایران بهانه ای برای نقب زدن به زیر پوست جامعه شد. نقبی به سال های تحریم و بررسی فشاری که بر ملت تحمیل شد. آنچه در این مطلب می خوانید، مجموعه آمارها و اطلاعاتی است که سازمان بهزیستی کشور منتشر کرده است. اگر چه ممکن است نتوان کاملاً به آن اعتماد کرد. هدف از ارائه این آمار، به تصویر کشیدن تنها بخشی از هزینه هایی است که ملت ایران در جریان پرونده هسته ای، در این سال ها پرداخت کرده اند.

فقر، بیکاری، سر در گریبانی، دلمردگی، بی برنامگی، آینده مبهم، تفاوت طبقاتی، رخدادهای غیر منتظره در سطوح خرد و کلان جامعه، واژگان تلخ و سنگینی است که دریغا مردم ایران سال هاست با آن مواجهه شده اند. طبق گزارش های رسمی که در رسانه های کشور منتشر می شوند و اظهارات مسئولین ذیربط "ارقام آسیب های اجتماعی در ایران نگران کننده است" (انوشیروان محسنی بندپی رئیس سازمان بهزیستی 27 خرداد 1394).

سطح گسترده ای از این آسیب های اجتماعی متعلق به زنان است. مسئولین سازمان بهزیستی در مطالب خود "زنانه‌شدن آسیب های اجتماعی" را مطرح و بارز می کنند. طبق مصاحبه معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با ایلنا، خبرگزاری کار ایران، هم اکنون، یک سوم جمعیت کارتن‌خواب‌ها در ایران را زنان تشکیل می دهند. میانگین متوسط سن این زنان 32 سال است و در این میان، آمار زنان باردار و کودکان در حال افزایش است، که تماماً ریشه در فقر و بیکاری مردم دارد.( رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران، 20 تیر 1394). گزارش دیگری از همین سازمان نشان می دهد که 30 درصد جامعه شهری و 40درصد جامعه روستایی زیر خط فقر قرار دارند (16 اردیبهشت 1394).

مروری بر آمار خانواده های از هم پاشیده، کودکانِ خیابانی، دختران فراری، زنان و دختران روسپی، معتادان، پرونده های طلاق، زندانیان مالی، قاچاق دختران، مشاغل غیررسمی خلاف، قتل ها (به ویژه قتل های خانوادگی)، خشونت در خانواده و جامعه، فراوانی ارتشاع، دروغ، بی‌اخلاقی، تکدی‌گری، اختلالات روحی روانی و اضطرابی، تبعیض بین شهروندان، فرار مغزها، سایر جرائم و مشکلات بسیار دیگر که می توان به این لیست افزود، این سؤال را در ذهن مطرح می کند که این مشکلات نتیجه چه نوع سیاست هایی است؟

نگاهی دیگر به سایر آمارها نیز بیشتر گویای دست‌آوردهای تلخ و زهرآلود سیاست های گذشته می باشد. آمارها بیانگر این واقعیت است که زنان، بدون آن که در به وجود آمدن شرایط نقشی داشته باشند،