انتقال 8 دستگیر شده مراسم 22 خرداد به بازداشتگاه وزرا

کانون زنان ایرانی: گفته می شود بازداشت شدگان امروز مراسم 22 خرداد که برگزاری مراسم شان با ممانعت نیروهای امنیتی مواجه شد به بازداشتگاه وزرا منتقل شده اند. ژیلا بنی یعقوب روزنامه نگار و مسول سایت کانون زنان ایرانی، نسرین ستوده وکیل و مدافع حقوق زنان و کودکان ، فریده غائب روزنامه نگار، ایدا سعادت ؛ جلوه جواهری، ناهید میرحاج، سارا لقمانی و نفیسه ازاد از اعضای کمپین یک میلیون امضاء، زنانی هستند که دستگیر شده و پلیس آنها را در خودروهای گشت ارشاد به بازداشتگاه وزرا برده است. امروز قرار بود تعدادی از فعالان جنبش زنان در گالری راه ابریشم تهران سالروز 22 خرداد ،روز همبستگی زنان را گرامی بدارند اما آنها هنگام مراجعه به این گالری با درهای بسته و حضور نیروهای انتظامی و امنیتی و ممانعت شان برای برگزاری این نشست مواجه شدند . این در حالی است که پیش از این مدیریت این گالری فرهنگی موافقت خود را با بر گزاری این مراسم اعلام کرده بود اما با فشار نیروهای انتظامی و امنیتی مجبور شد درهای گالری را بر میهمانان و سخنرانان این مراسم ببندد.

ناهید میرحاج، آیدا سعادت که برای اعلام لغو مراسم به مدعوین در مقابل محل برگزاری مراسم حاضر شده بودند، توسط پلیس امنیت تهران بازداشت شدند.سپس نسرین ستوده و ژیلا بنی یعقوب نیز که به منظور پیگیری بازداشت این دو نفر به آنجا رفته بودند، دستگیر شدند.بر اساس گفته های حاضرین در محل نفیسه آزاد ،سارا لقمانی،فریده غائب و جلوه جواهری نیز پس از آنها و هنگام عبور از کنار گشت ارشاد بازداشت شده اند.