گزارشی از نشست حقوق کودکان زندانیان / صبا شعردوست

کانون شهروندی زنان: روز 15 مهرماه 1394، در آستانه «روز کودک» در ایران، کانون شهروندی زنان با همکاری کمیسیون حقوق بشر اسلامی، نشستی با عنوان «مسئولیت دولت ها و جامعه مدنی در قبال کودکان زندانیان» برگزار کرد. در کنار این نشست نمایشگاهی از نقاشی های کودکان زندانیان نیز برپا بود.

شیما قوشه، وکیل دادگستری و عضو کانون شهروندی زنان که این نشست را اداره می کرد در ابتدا گفت: «امروزه در سطح جهانی استانداردهای بین المللی، تسهیلات خاصی را برای زنان زندانی و به ویژه مادران زندانی در نظر می گیرد، هر چند چنین رویکردی همواره می توند خطر کلیشه سازی جنسیتی را به همراه داشته باشد، اما واقعیت آن است که قوانین برابر برای زنان و مردان زندانی الزاما نمی‌تواند برابری را برای زنان زندانی به ارمغان بیاورد، زیرا زندان، تاثیر متفاوتی بر زنان نسبت به مردان می گذارد، آن هم وقتی پای کودکان در میان باشد. با توجه به این واقعیت هاست که در چند سال اخیر با ابتکار کشور تایلند، پیش‌نویس سندی بین‌المللی با عنوان «قواعد سازمان ملل در خصوص رفتار با زنان زندانی و تدابیر غیر سالب آزادی برای بزهکاران زنان» در رابطه با رفتار با زنان زندانی تهیه شده که به «قواعد بانکوک» معروف است. از سوی دیگر در سطح بین المللی به کودکان زندانیان نیز در سال های اخیر توجه خاصی صورت گرفته است. به طوری که در سی ام سپتامبر 2011، برابر با هشتم مهرماه 1390، کودکان زندانیان برای اولین بار به طور خاص مورد توجه کمیته حقوق کودک سازمان ملل قرار گرفتند. بنابراین قوانین خاص برای زنان و به ویژه مادران زندانی به واسطه وجود کودکان یکی از ضرورت هایی است که جامعه بشری به آن واقف شده است» وی در ادامه گفت: «از همین روست که ما امروز به مناسبت روز کودک در ایران، تلاش کردیم که موضوع کودکان زندانیان و نیز در همین رابطه مادران زندانی را در مرکز توجه این نشست قرار دهیم. از طرفی فکر کردیم که نمی توانیم در مورد کودکان زندانیان صحبت کنیم بدون آن که صدای خود کودکان زندانیان را به طور مستقیم انعکاس ندهیم. برای همین تلاش کردیم که در کنار این نشست نمایشگاهی کوچک از نقاشی های کودکان زندانیان را برپا کنیم تا در واقع از طریق خود این نقاشی ها صدای آنان را در این نشست انعکاس داده باشیم.»

سارا باقری: باید برنامه های مشترکی برای برقراری و پایداری رابطه والدین زندانی و فرزندان شان برگزار شود

سارا باقری، وکیل دادگستری و عضو کانون شهروندی زنان، به عنوان اولین سخنران این نشست درباره حقوق کودکان مادران دربند صحبت کرد. سارا باقری با بررسی حقوقی این موضوع بر اساس مطالعات آماری گفت: آمارها حاکی از این است که جمعیت زنان زندانی نسبت به مردان کمتر است. در ایران آماری که سازمان زندان ها اعلام کرده مبنی بر این است که حدود 5 درصد زندانیان را زنان تشکیل داده اند. در این بین هم حدود 70 درصد زندانیان متأهل هستند. آماری که رئیس دفاتر زنان و کودکان اعلام کرده است، نگهداری حدود 400 کودک در زندان ها بوده است.

سارا باقری در ادامه به ماده مربوطه قانون داخلی یعنی تبصره ماده 65 آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اشاره کرد که در این ماده اشاره شده که زندانیان زن می توانند اطفال خود را تا 2 س