بیانیه تصویری «کمپین تغییر چهره مردانه مجلس» منتشر شد

ویدئو کلیپ کوتاهی برای معرفی «کمپین به سوی تغییر چهره مردانه مجلس» منتشر شد. برای دیدن این ویدئو کلیپ می توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

https://vimeo.com/144490780