مجموعه مقالات ویژه نامه مدرسه فمینیستی به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

مدرسه فمینیستی: امسال در حالی به استقبال «روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان» (4 آذرماه 1394) می رویم که آتش جنگ و خشونت در منطقه زبانه می کشد. نیروهای واپس گرا همچون داعش، در همسایگی ما، با قدرت اسلحه، روش های خشونت آمیز تصاحب قدرت سیاسی را در سطح منطقه دامن می زنند. در این شرایط، زنان بسیار در همسایگی ما با خشونت هایی مواجه شده اند که ابعادش بسیار گسترده و فاجعه آمیز است. از این رو ما در مدرسه فمینیستی به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، تلاش خواهیم کرد به ابعاد مختلف خشونت هولناک بر زنان در شرایط کنونی بپردازیم. از سوی دیگر با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس دهم، بحث مشارکت زنان در این انتخابات و کاهش خشونت در منطقه و نیز خشونت های قانونی علیه زنان را نیز به همین مناسبت پی گرفتیم.

مطالب ویژه نامه امسال مدرسه فمینیستی را می توانید در لینک های زیر بخوانید:

تجاوزات جنسی و بازتولید هویت مردانگی / شهلا اعزازی

خشونت علیه زنان، داغی بر پیشانی حقوق بشر و دولت ها / طلعت تقی نیا

خشونت علیه زنان و راهکارهای کاهش آن با استناد به اصل "عسر و حرج" / یاشین زنوزلو

پیامبران خشونت و جامعه مدنی / جواد موسوی خوزستانی

تن-تفاله‌ی ناموس / بهار الماسی

تلاش زنان برای پایان دادن به خشونت در منطقه و مسئله انتخابات / منصوره شجاعی

مشارکت سیاسی زنان و استراتژی های رفع خشونت علیه زنان / آزاده دواچی

سه سوال عمده در مورد خشونت علیه زنان و پاسخ از سوی اصحاب قلم آذربایجان / یاشین زنوزلو

درهایی که بسته شد و صداهایی که خفه شدند / فاطمه نصیرپور

خشونت از راه دور / نیلوفر مهدیان

لایحه ای برای کاهش خشونت علیه زنان / آمنه رضایی

خطر ثروتمند شدن زنان! / یاسمن الف

سال گذشته به خاطر حوادث اسیدپاشی بر چهره ی برخی از زنان در اصفهان، ما در مدرسه فمینیستی ویژه نامه خود را به مناسبت روز جهانی خشونت علیه زنان عمدتا به همین موضوع اختصاص دادیم. مجموعه مقالات ویژه نامه سال گذشته مدرسه فمینیستی به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان را می توانید در لینک زیر مطالعه کنید:

مجموعه مقالات مدرسه فمینیستی به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان در سال 1393