خواسته های یک زن دستفروش از نمایندگان زن مجلس آینده

لینک زیر، ویدئویی شهروندی است از خواسته های یک زن دستفروش از نمایندگان زن مجلس دهم که توسط نوشین احمدی خراسانی تهیه شده. برای دیدن آن روی لینک زیر کلیک کنید:

http://www.aparat.com/v/nzl1F

شما هم می توانید خواسته ها و مطالبات خود و دیگر زنان، از نمایندگان مجلس دهم را برای کمپین تغییر چهره مردانه مجلس ارسال کنید. آنها را در «صندوق جمع آوری مطالبات زنان» به اطلاع عموم و کاندیداهای نماینده مجلس خواهند رساند:

[email protected]

شناسه تلگرام

@majlesebarabar