ما زنان می خواهیم و می توانیم (گزارش نشست کمپین تغییر چهره مردانه مجلس)/ گزارش: ندا ناجی - عکس ها: مریم جوادی

کانون شهروندی زنان: از زمانی که «کمپین تغییر چهره مردانه مجلس» در 5 آبان ماه 1394 آغاز به کار کرد، اعضای کمپین تلاش کرده اند تا در قالب برپایی نشست ها (از جمله نشست مطبوعاتی آغاز به کار کمپین یا برگزاری نشست در نمایشگاه مطبوعاتی[1]) یا برگزاری کارگاه ها (از جمله برگزاری کارگاه در دانشگاه[2]) یا حضور در گردهمایی های گوناگون (از جمله حضور در کنگره تخصص صلح سبز[3]) یا سخنرانی در سمینارهای مختلف (از جمله سخنرانی در نشست هم اندیشی زنان[4] و...) یا نگارش مطالب و مصاحبه های مطبوعاتی در سایت ها و روزنامه های گوناگون[5] به طرق مختلف اهداف کمپین را در افکار عمومی تبیین کرده و در ضمن آن فعالان و کنشگران جامعه مدنی در عرصه های گوناگون را به کاندایدا شدن برای مجلس ترغیب کنند.

در ادامه این کوشش ها، روز دوشنبه 23 آذرماه، نشستی توسط «کمپین تغییر چهره مردانه مجلس» و با موضوع «جامعه مدنی و بسترسازی برای مشارکت زنان در روزند قانونگذاری» و با مدیریت صبا شعردوست و سخنرانی دکتر شهلا اعزازی، زهره تنکابنی، دکتر مسرت امیرابراهیمی و لی لی ارشد برگزار شد.

در آغاز برنامه صبا شعر دوست از اعضای کمپین تغییر چهره مردانه مجلس، ضمن خوش آمد گویی به حضار توضیحاتی در مورد کمپین و اهداف آن ارائه نمود: "کمیته های کمپین از پنجم آبان ماه شروع به فعالیت کرده اند و سه کمیته کارت قرمز برای کاندیداهای زن ستیز، 50 کرسی برای زنان برابری‌طلب‌‌‌‍‌ در مجلس و من کاندیدا میشوم به همت اعضا تاکنون توانسته اند فعالیت های گوناگونی را در سطح جامعه در جهت اهداف هر یک از این کمیته ها پیش ببرند"

وی سپس به توضیح فعالیت کمیته کارت قرمز پرداخت در قالب دادن کارت قرمز به کاندیداهایی که در جهت تضییع حقوق زنان گامی برداشته اند و فارغ از جنسیت نمایندگان از بازخوردهای این حرکت صحبت کرد و با اشاره به واکنش یکی از نمایندگان زن مجلس به این کارت قرمزها آنرا دستاوردی مهم خواند. این عضو کمپین در مورد استقبال کمپین از نقدها آن را زمینه ساز پیشرفت فعالیت های کمپین خواند و در پاسخ به یکی از پرسشهای مطرح شده در مورد دلیل راه اندازی این کمپین گفت: "یکی از اهداف اصلی ما افزایش تعداد کاندیداهای زن در مجلس است. این در حالی است که طی سالهای اخیر بیشترین تعداد کاندیداهای زن حدود 3% از مجموع کاندیداها بوده است. بنابراین ما در این کمپین تلاش کرده ایم که برای افزایش این تعداد به پا خیزیم تا در نهایت بتوانیم نمایندگانی در مجلس داشته باشیم که به عنوان یک زن در مجلس نطق کنند و از حقوق زنان دفاع کنند".

شعردوست همچنین با اشاره به کمیته 50 کرسی برای زنان برابری‌طلب در مجلس نسبت به اقدامات و فعالیت‌های تصویری و همچنین تهیه صندوق مطالبات زنان توسط این کمیته اشاره کرد.
این عضو کمپین، سپس با قدردانی از حضور آقایان در نشست، گفت که ما از پشتیبانی مردانی که به حقوق زنان باور دارند استقبال می کنیم.

شهلا اعزازی: زنان در حوزه های مختلف کلیشه های جنسیتی را شکسته اند اما در عرصه سیاسی همچنان کلیشه های جنسیتی فعال است

شهلا اعزازی جامعه شناس، نویسنده و عضو هیئت علمی دانشگاه بحث مورد ارائه خود را نظری و فارغ از آمارهای مشارکت سیاسی زنان خواند و با اشاره به خبر انتخاب زنان به عنوان نمایندگان شوراها در ع