برگزاری کارگاه آموزشی کمپین تغییر چهره مردانه مجلس در دانشگاه: مشارکت سیاسی زنان و موانع پیش رو

کانون شهروندی زنان: روز یکشنبه ۲۴ آبان ماه جلسه بحث آزاد پیرامون بررسی مشارکت سیاسی زنان در انجمن اسلامی دانشجویان آزادیخواه در پردیس عباسپور برگزار شد. در این گفتگو ضمن نگاهی گذرا به تاریخچه مشارکت سیاسی زنان در ایران، به موانع پیش رو در شرایط فعلی و دلایل محدود بودن مشارکت زنان پرداختیم.

در این جلسه مهدیه گلرو عضو کانون شهروندی زنان ضمن اشاره به تهدیدها و محدودیت های شدید در عراق و افغانستان به مقایسه آماری این دو کشور و شرایط ایران پرداخت. وی گفت: در این کشورها علیرغم وجود چنین تهدیدها و شرایط نامساعد، زنان اراده بیشتری نسبت به مشارکت در امور سیاسی نشان داده اند. وی کلیشه های رایج و باور عمومی نادرست نسبت به حضور زنان در عرصه های سیاسی و باور نداشتن زنان به توانایی هایشان را از عواملی دانست که مانع حضور آنان در موقعیت های تاثیرگذار و مشارکت آنها در تصمیم گیری های مهم می شود و در ادامه افزود: اینکه انگشت اتهام را تنها به سمت مسئولین بگیریم راهگشا نخواهد بود بلکه باید خود در پی مشارکت فعال و به دست آوردن حقوقمان باشیم.

در این جلسه سوالاتی درمورد فعالیت کمپین تغییر چهره مردانه مجلس مطرح شد. از جمله اینکه آیا تاکید بر حضور زنان در مجلس مهم تر است یا برابری طلب بودن تمامی نمایندگان فارغ از جنسیت آنها؟ آیا هدف از این فعالیت، صرفا حضور ۵۰ نماینده زن برابری طلب است و با حصول این امکان، موفقیت حاصل شده یا هدف دیگری تعریف شده است؟

آمنه رضایی، نیز در تبیین اهداف این کمپین ضمن اشاره به محدودیت ها و تخریب زیرساخت های فرهنگی در دولت قبلی، اهمیت روند آگاه سازی و جلب مشارکت عموم زنان را از اهداف اصلی کمپین نام بردند. ایشان هدف این کمپین را فراتر از نتیجه انتخابات دانشته و روند فعالسازی زنان را مهم تر شمردند.

برابری طلب بودن تمامی نمایندگان و عدم تصویب قوانین تبعیض آمیز نیز در تضاد با حضور نمایندگان زن نبوده بلکه حضور و شنیده شدن صدا و خواسته تمامی اقشار در مجلس اهمیت بیشتری دارد. علاوه بر این روند اصلاح شرایط نامطلوب حال حاضر نیازمند زمان، تداوم حضور و امیدواری همه برابری طلبان است