کمک های مردمی برای نجات جان اکرم مهدوی به مرز 15 میلیون رسید

کمک های مردمی برای جمع آوری دیه جهت نجات جان اکرم مهدوی، زن 32 ساله ای که به جرم همسرکشی محکوم به اعدام است، به بیش از 14 میلیون و 850 هزارتومان رسید و جمع آوری کمکها همچنان ادامه دارد.
وکیل اکرم مهدوی با اعلام این خبر گفت: پرونده اکرم همچنان در بخش اجرای احکام دادسرای جنایی تهران، منتظر ارسال برای استیذان از رئیس قوه قضائیه است و ما امیدواریم که بتوانیم با پرداخت دیه به خانواده مقتول، از آنها رضایت بگیریم.

مینا جعفری با تشریح کمک های مالی جمع آوری شده از سوی مردم نیکوکاری که برای نجات جان این مادر از مجازات اعدام و گرفتن رضایت از صاحبان خون، به درخواست کمک وی و جمعی از فعالان جنبش زنان پاسخ مثبت داده بودند، اعلام کرد که برای پاسخ شفاف و دقیق به افکار عمومی و بودن نظارت مردمی بر روند حمایت مالی از این زن محکوم به اعدام، از دو تن از فعالان جنبش زنان که سابقه فعالیت های مشابه در حمایت از زنان و کودکان اعدامی داشته اند، دعوت کرد تا در روند اجرایی این حمایت، مسوولیت نظارت و پی گیری را به عهده بگیرند.

مینا جعفری در ادامه این خبر افزود: خانم ها خدیجه مقدم و آسیه امینی که در اطلاع رسانی و جمع آوری کمک های مالی نیز وی را یاری نموده اند، سرنوشت کمک های مالی جمع آوری شده را دنبال می کنند.

آسیه امینی، در مورد این کمک ها می گوید: بعد از درخواست کمک از سوی وکیل پرونده اکرم، با افرادی زیادی تماس گرفته و با مشاوران مالی و حقوقی مشورت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که این کمک ها در یک حساب سه امضایی با امضای خانم خدیجه مقدم، وکیل پرونده و بنده قابل برداشت باشد.

خدیجه مقدم نیز در این باره می گوید: سوال های زیادی از سوی مردم در مورد کمک های مالی مطرح می شود. آنها می خواهند و البته حق دارند که بدانند در صورت نرسیدن پول، به مبلغ خواسته شده، یا در صورتی که به هردلیل، اکرم، امکان استفاده از این پول برای نجات جانش را نیافت، این پولها چگونه هزینه می شود.

وی با اشاره به اینکه بحث و گفت و گوهای زیادی را در این باره با کارشناسان و مشاوران انجام دادند ادامه می دهد: این کمیته سه نفره به این نتیجه رسید که اولا در تمام مراحل حمایت از اکرم مهدوی، گزارش مالی به اطلاع مردم برسد و اگر به هر دلیلی (مثلا بخشش صاحبان خون یا هر دلیل دیگری، این پول برای نجات اکرم صرف نشد) برای موارد مشابه یعنی زنان در معرض اعدامی که امکان بازگشت به زندگی دارند و بخشی از آن نیز برای تنها دختر این زن که 16 سال سن دارد، هزینه شود.

آسیه امینی با تاکید بر اینکه این تصمیم، با پیشنهادهای برخی از کمک کنندگان مالی این حرکت و در پی پرسشهایی که در این باره مطرح بود، گرفته شد می گوید: حق مردم است که از آغاز بدانند سرنوشت این پولها چه خواهد شد. ما امیدواریم و همه تلاش ها هم بر این است که بتوانیم با کمک های جمع آوری شده که هنوز به یک سوم مبلغ درخواست شده نیز نرسیده، رضایت افراد صاحب خون را جلب کنیم. اما به هر حال جمع آوری کمک های مالی همواره افراد حامی را در برابر افکار عمومی مسوول و پاسخگو می کند. بنابراین سعی بر این است که تصمیم ها، از پیشنهادات مطرح شده، گرفته و درباره آنها اطلاع رسانی شود.

وی همچنین از نشریه آوای زن و جمعی از فعالان مستقل زن در کشور سوئد که داوطلبانه در جمع آوری کمک برای نجات جان یک مادر کمک کردند