بيانيه كميته زنان سازمان دانش آموختگان: ماجراي دانشگاه زنجان را منحرف نكنيد

در سایت ببینید: ادوارنیوز

کمیته زنان سازمان دانش آموختگان ایران در بیانیه ای ضمن محکومیت حوادث دانشگاه زنجان خواهان برخورد با مسبیبین این حوادث شده و همچنین از تلاشهای انجام شده برای ایجاد انحراف در افکار عمومی از سوی رسانه های دولتی انتقاد کرده است:

آنچه در ماجراي دانشگاه زنجان اتفاق افتاد نمايشي بود از تبعيضي كه گاه در زوايايي پنهان در نهاد هاي آموزشي بر دختران دانشجو مي‌گذرد. قاعده سلطه اين بار در ساختي غير اخلاقي از تمامي ابزارهاي در اختيار استفاده كرد تا نمايش اين سلطه را به شكلي همه جانبه بروز دهد.

اتفاقي كه در دانشگاه زنجان افتاد نشان داد كه كانون آموزش، امن‌ترين كانون كه زنان ايراني براي ارتقا سطح زندگي از آن استفاده مي‌كنند هم به مخاطره افتاده است. . كانوني كه خلق آن دست كم يك قرن تلاش جنبش زنان را به عنوان پشتوانه خود ذخيره دارد و اكنون با خطر روبروست.

گفتمان كنوني حاكم بر جامعه ما در موضوع نگاه به زن عجيب ذات‌گرا است.زن در چنين تعبيري جنسي تلقي مي شود كه مدام بايد براي او تصميمي گيري شود. در جايي كه قوانين در جامعه زندگي اجتماعي زن را محدود كرده و تمام كانال هاي قدرت رسانه اي در اختيار قدرت بر آن است كه تصويري سنتي از زن را ترويج دهد، زن مدرن ايراني در حال تلاش براي تثبيت هويت فردي اش به محيط هاي آموزشي روي آورده و متاسفانه همين حوزه هاي اندك هم ديگر دارد به محيط هايي براي سوءاستفاده جنسي تبديل مي ‌شود.

زنان ايران حتي در انتخاب پوشش خود هم بايد از بازداشت و اهانت در هراس باشند و گويا حتي هنگامي كه براي توانمند تر كردن خود پا به نهاد آموزشي هم مي گذارند بايد به طريقي ديگر اين هراس را در دل داشته باشند كه مبادا روزي با درخواستي غير منطقي و شنيع از سوي مسئول دانشگاه خود مواجه شوند.

همين زنان در زمان كارزار انتخاباتي به يك باره قابل ستايش و هم تراز مردان مي شوند و هيچ مقامي نمي گويد كه بايد حق راي زن هم نصف حق راي مرد باشد.

اما ماجراي دانشگاه زنجان دارد به بيراه‌اي مي رود. شايد تئوري سازان آن اين بار هم نمي خواهند واقعيت را ببينند. تلاش تعدادي از رسانه هاي نوشتاري و اينترنتي براي منحرف كردن اين جريان چند روزي است كه آغاز شده است.

چنانچه يكي از روزنامه ها اخيرا در همين زمينه ماجراي دانشگاه زنجان را نوعي تلاش براي به دردسر انداختن وزير علوم مي داند و دست هايي در پشت پرده ماجرا مي‌بيند بي آنكه اين به پرسش پاسخ دهند كه اين ناموس پرستي را كه مدام در بوق كرنايش كرده اند ، چه مي كنند؟

آنچه در ماجراي دانشگاه زنجان اتفاق افتاد شايد در نگاهي ديگر به ايجاد جسارتي در جنس مونث براي افشاي تبعيض جنسي تعبير شود. چنانچه تا پيش از اين بارها و بارها دختران دانشجو در جمع هاي خصوصي خود با هراس از داستان هايي مشابه سخن مي‌گفتند و هيچ كدام را جراتي براي علني كردن ماجرا نبود. بنابراين آنچه در دانشگاه زنجان اتفاق افتاده نشان داد كه دختران دانشجو نيز ديگر نمي توانند از قاعده سلطه اي كه بر آنها حاكم است تبعيت كنند و در فرصت لازم مي توانند براي در هم كوبيدن اين قاعده اقدام كنند. در همين راستا كميته زنان سازمان ادوار تحكيم وحدت خواستار پيگيري دقيق و شفاف ماجراي دانشگاه زنجان و ريشه يابي چنين حوادث دردناكي از سوي نها