نگرانی سازمان عفو بین الملل از سلامت محبوبه کرمی و 200 بازداشت شده دیگر

در سايت ببينيد: تغيير براي برابري

سازمان عفو بین الملل طی بیانیه ای نگرانی خود را از وضعیت بازداشت محبوبه کرمی, عضو کمپین یک میلیون امضا, که همراه 200 تن دیگر در ارتباط با تجمعی اعتراض آمیز در حوالی پارک ملت برگزار شد, اعلام کرد. گزارش ها حاکی از آن است که محبوبه کرمی در حالی که در اتوبوسی نشسته بوده که در زمان تجمع از حوالی پارک ملت عبور می کرده, همراه با سایر مسافرین از اتوبوس پایین کشیده شده و بازداشت شده است. این تجمع در ارتباط با حقوق زنان یا کمپین نبوده است. بیانیه عفو بین الملل در اعلام نگرانی نسبت به بازداشت خودسرانه و اعمال شکنجه یا رفتارهای نامناسب دیگر با محبوبه کرمی و سایر بازداشت شدگان حادثه اخیر, به شرح زیر است:

محبوبه کرمی , روزنامه نگار و مدافع حقوق زنان, 40 ساله, در روز24 خردادماه, به وضع خشونت باری از اتوبوسی که سوار آن بود پایین کشیده شده و بازداشت شد. اتوبوس در حال گذشتن از حوالی پارک ملت در تهران بود, که اندکی پیش از آن تجمعی اعتراض امیز در آن برگزار شده بود. خبرها حاکی از ان است که حدود 200 نفر در ارتباط با این تجمع بازداشت شده اند. عفو بین الملل هیچ گزارشی مبنی بر خشونت آمیز بودن این تجمع دریافت نکرده است. اکنون از مکان نگهداری بازداشت شدگان, به ویژه محبوبه کرمی اطلاعی در دست نیست و آنها در معرض خطر شکنجه یا سایر رفتارهای نامناسب هستند.

به گزارش دویچه وله, و به نقل از سایت های خبری فارسی زبان, نیروهای امنیتی از گاز اشک آور و شوک الکتریکی برای متفرق کردن تظاهرکنندگان در اطراف پارک در خیابان ولی عصر تهران استفاده کردند. به رانندگان دستور داده شده بود که خودروهای خود را متوقف کنند و شیشه ها را بالا بشکند. چند اتوبوس, از جمله اتوبوسی که محبوبه کرمی در آن بود, توسط نیروهای لباس شخصی متوقف شدند و مسافرانشان به طرز خشونت باری بازداشت شدند.

محبوبه کرمی پیش از بازداشت طی تماسی کوتاه با مادرش, صدیقه مصائبی, گفته بود که او در بازگشت از میدان تجریش در ترافیک گیر کرده است. بیست دقیقه بعد محبوبه دوباره به مادرش تلفن کرد و گفت که نیروهای امنیتی دارند او را از اتوبوس پیاده می کنند و لباسش را پاره کرده اند. ثانیه ای بعد تلفن قطع شد و خانواده او دیگر قادر به تماس با او نشدند.

صدیقه مصائبی به سایت تغییر برای برابری گفت که یکی دیگر از سرنشینان اتوبوس کیف دخترش را که محبوبه در اتوبوس جا گذاشته بود پیدا کرده و گفته که تمام سرنشینان زن اتوبوس بازداشت شدند, در حالی که هیچ کدام جزو تجمع کنندگان نبودند و همگی در اتوبوس نشسته بودند.

برادر محبوبه کرمی در پیگیری اوضاع خواهرش در بازداشت گاه وزرا شاهد بود که بسیاری از خانواده های دستگیرشدگان به آنجا آمده بودند و نگران حال عزیزانشان بودند, اما به هیچ یک از آنها پاسخی داده نمی شد و محل نگهداری آنها معلوم نبود.

به گزارش سایت تغییر برای برابری, خانم رضوان مقدم, از دوستان محبوبه کرمی, برای پیگیری اوضاع او به بازداشتگاهی در میدان ونک رفته بود اما او هم نتوانسته بود خبری از محبوبه به دست اورد.

علیرضا آوایی, رئیس دادگستری تهران, در یک کنفرانس خبری در 25 خرداد ماه دستگیری 200 نفر را در ارتباط با تجمع تأیید کرد. بنا به گزارش دویچه وله, او گفت وضعیت بی گناهان یا کسانی که جرم های کوچک مر