فیلترینگ مجدد سایت مدرسه فمینیسیتی و دیگر سایت های کمپین

در کمتر از یکماه، شش پایگاه اینترنتی کمپین یک میلیون امضاء مجدداً فیلتر شدند. سایت مدرسه فیمینستی برای سومین بار در طول پنج ماه از راه اندازی اش فیلتر شده است. همزمان با فیلتر شدن سایت مدرسه، سایت تغییر برای برابری برای یازدهمین بار و سایت های کمپین در آمل، کرج، زابل، و همدان و همچنین سایت فعالان حقوق بشر در ایران نیز فیلتر شدند.

لازم به یادآوری است چندی پیش در یک اقدام بی سابقه سیزده سایت و وبلاگ کمپین یک میلیون امضا در سراسر کشور از جمله وبلاگ های کمپین در شیراز، اصفهان، رشت، آذربایجان، مردان برای برابری، مشهد، اراک، زاهدان، کردستان، کویت، قبرس، آلمان، کالیفرنیا و سایت های کانون زنان ایرانی، مدرسه فمینیستی ، تغییر برای برابری و میدان زنان همزمان فیلتر شده بودند. خبر مربوط به فیلترینگ را می توانید دراینجا بخوانید.