بازنگری در حوادث خردادماه: قتل، تجاوز، کودک آزاری و گروگان گیری

طلعت تقي نيا - 7 تیر 1387

برخورد فیزیکی آخرین مرحله امنیت اجتماعی است

در مرور و بازبینی حوادث به‎ ‎روشني جاي پاي نابرابري قوانين را در بازتوليد خشونت، به‎ ‎راحتي مشاهده مي کنيم.از طرفی هر اندازه که هزينه هاي زندگي بالاتر و نرخ مشارکت اقتصادي پايين تر و جمعيت بيشتر باشد ، تعداد موارد خشونت نيز افزايش مي يابد. تاثير هزينه هاي زندگي وقوع قتل هاي عمد را افزایش و معني دار کرده است، زيرا با افزايش هزينه هاي زندگي تمايل به خشونت از نوع زورگيري و ارتکاب قتل عمد در بين مجرمان بالقوه و مجرمان عادی افزايش مي يابد. اعمال خشونت باردرجامعه را نمي ‏توان فقط حادثه ناميد بلکه این گونه خشونت‎ ‎هنجارشده وگسترش يابنده، مشکل اجتماعی است و نمایان گرجامعه نا سالم است .
درآماری که به تازگی از سوی مسئولين استان مرکزی ارائه شده، عنوان شده است که در سال گذشته بيش از ۶ هزار زن معتاد و ۷۲ دختر فراری دستگیرشده اند و۴۲۸ خودکشی مربوط به زنان در استان مرکزی است .
جواهري، معـاون امـور بـانـوان استانداری مرکزي، در همين زمينه گفت: بيش از ۶ هزار معتاد زن پارسال در استان مرکزی دستگير شده اند که ميانگين سنی آنان بين ۱۸ تا ۲۵ سال است که ۳۰ درصد معتادان دختر و ۷۰ درصد آنان را زنان تشکيل می دهد.
جواهری با اشاره به تخلفات زنان استان در پارسال افزود: در اين مدت ۷۲ مورد دستگيری دختر فراري، ۳۸ مورد جرائم جنسي، ۳۱۸ مورد نزاع دسته جمعي، ۳۲ مورد قتل، ۲۱ مورد خودکشی موفق و هزار و ۴۰۷ مورد خودکشی ناموفق در استان به ثبت رسيده است. ( خبرنامه امیر کبیر 6 خرداد )

قابل توجه است اين تنها مربوط به آمار رسمی ثبت شده برای يک استان می باشد که توسط مسئولين ارائه می شود بی گمان آمار واقعی و ثبت نشده بسيار بيش از اين می باشد. شناخت عوامل بروز حوادث خشونت بار وپیش گیری مهم تر و ساده تر از وقوع حوادت ورفع گرفتاری ها و ناامنی ها در جامعه است . آیا مسئولین به این باور رسیده اند ؟
حجت الاسلام درى نجف آبادى دادستان کل کشوردادستان كل كشور با بيان اين كه شرايط تهران با شرايط ساير نقاط كشور بسيار متفاوت است، عنوان كرد: با توجه به مقتضيات و شرايط هر منطقه بايد عملكردى واحد و قابل دفاع داشته باشيم . یک سامانه علمی با کار تحقیقاتی ، پژوهش و ارزیابی تشکیل بشود و کار انتقال متقابل تجربیات با کشورهای دیگرو انعکاس آن را به عهده بگیرد. آموزش امنيت ! مهمتر از برقرارى فيزيكى آن است حال آن كه برخورد فيزيكى آخرين مرحله در برقرارى امنيت جامعه محسوب مى شود. ما به همکاری و مشارکت مردم نیاز داریم وخواستار فرهنگ سازی هستیم. (1 / 3 / 78)

از سویی به گزارش" ايسنا"، سردار اسماعيل احمدى مقدم فرمانده نیروی انتظامی در حاشيه همايش بررسى ابعاد روانشناختى و جامعه شناختى طرح ارتقاى امنيت اجتماعى و اخلاقى گفت: در مبارزه با مفاسد اقتصادى، چنانچه نظام مالى و اقتصادى كشور مكانيزه و شبكه اى بود، امكان سوءاستفاده هاى كلان وجود نداشت. اين در حالى است كه ميلياردها تومان از بيت المال سرقت مى شود وما درخيابان ها به دنبال قالپاق دزدها هستيم. وی می گوید:
پيشگيرى ازجرایم به طورجدی دردستورکارپلیس قراردارد،بايد بسترى براى سخت و پرهزينه شدن وقوع جرم فراهم شود!
حوادث خشونت بار، امري شخصي و منحصر به فرد‏‎ ‎يا افراد نيست بلکه مشکل فراگير ‏اجتماعي است. براي روشن شدن